Krajina i lidé v našem kraji si zaslouží lepší péči.

Halina Doležalová patří k aktivním občankám Liberce již řadu let. Lidé ji ale znají i skrze její profesi. Jako zdravotní sestra z liberecké nemocnice, kde pracuje celý život, se zásadně zasloužila o to, že v Libereckém kraji funguje paliativní péče, tedy péče o nevyléčitelně nemocné, kteří odcházejí z tohoto světa.

Protože viděla smrt a umírání hodně zblízka, uvědomila si, že v Libereckém kraji chybí hospicová péče a proto byla v roce 2008 mezi zakladateli sdružení Hospic pro Liberecký kraj. Díky aktivitě sdružení v oblasti paliativní a hospicové péče se v Libereckém kraji změnil přístup zdravotníků i nezdravotníků k umírajícím lidem. Lidé nyní mají možnost využívat hospic a hospicové pokoje.

V roce 2010 poprvé kandidovala za Změnu pro Liberec. Má zkušenosti z výborů a komisí kraje a města zabývajícími se zdravotnictvím a sociální oblastí. Je místopředsedkyní Odborového svazu pracovníků ve zdravotnictví a sociálních službách v Krajské nemocnici Liberec.

Za své letité zkušenosti ví, jak jsou lidé pracující ve zdravotnictví nedostatečně finančně ohodnoceni a  bude se vždy bít za to, aby se to zlepšilo. Letošní koronavirová krize podle Haliny snad politikům otevřela oči, ale je podle ní třeba do politiky dostat více lidí, kteří to s nápravou myslí vážně.

Halině záleží samozřejmě na zdravotnictví a péči o nemocné, které se jí staly pracovním a životním posláním. Zároveň si ale uvědomuje, jak díky necitlivému hospodaření trpí i naše krajina. A protože má již dvě vnoučátka, byla by ráda, kdyby i ona mohla vyrůstat v kraji plném vody a zdravé přírody. 

V zastupitelstvu Libereckého kraje by ráda i nadále chtěla pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují, a vytvořit lepší podmínky pro ty, kteří pomáhají ostatním. Osobně by se chtěla zasadit o to, aby kraj začal více a účinně pomáhat lidem, kteří se díky exekucím ocitli v dluhové pasti.

A proč Halina Doležalová kandiduje za Změnu? „Jsem zdravotní sestra a záleží mi na veřejném blahu. Ve Změně jsou lidé, kterým není náš kraj lhostejný. Mají vizi a v minulosti dokázali, že umějí dostát slovu a plnit své cíle.“