Problémy s bydlením nevyřeší jen trh. Podporujeme větší výstavbu obecních bytů a jejich pronájem za přijatelné nájemné.

Pokud jste nikdy nemuseli řešit problém s bydlením, tak Vám gratulujeme a přejeme, aby to tak zůstalo i nadále. Ale ne všichni jsou na tom podobně. Ve Změně jsme přesvědčeni, že dostatek cenově dostupných bytů může přinést prospěch celé společnosti. Zajištěné bydlení je jednou z důležitých podmínek pro kvalitní život. Zvláštní pozornost je v tomto ohledu potřeba věnovat seniorům a dětem, kteří k řešení nevyhovující bytové situace mají jen omezené nebo nulové šance.

Stát situaci neřeší – místo, aby masivně podpořil výstavbu nových bytů, raději přispívá na vysoké nájmy formou sociálních dávek. Lepším řešením je podle nás rozsáhlejší výstavba obecních bytů, která může navíc přinést další dobrý efekt – snížení celkové výše nájmů. V Liberci jsme výstavbu sociálních bytů z dotací již rozběhli, teď chceme do výstavby bytů zapojit i kraj. 

A jak zrovna kraj může s obecními byty pomoci? Chceme prosadit poskytování investičních pobídek městům a obcím právě na výstavbu nových bytů. Na stavbu každého sociálního bytu, kterou obec zahájí, by kraj mohl přispět částkou 500 000 Kč na jeden byt. Zbytek dofinancuje obec ze Státního fondu rozvoje bydlení a ze svých zdrojů. Tak by mohlo v kraji vzniknout za krajských 500 mil. Kč tisíc nových bytů. 

Často nám říkají: kde na to ale chcete vzít? Tak my Vám řekneme jeden příklad nesmyslného projektu, který Liberecký kraj a jeho hejtman prosadil, ze kterého má ale radost jenom místní stavební lobby. Jde o tzv. podnikatelský inkubátor za neuvěřitelných téměř 500 milionů korun. A to je  právě zhruba tolik, kolik Liberecký kraj zaplatil za rekonstrukci jediné budovy, kde má tento  tzv. podnikatelský inkubátor sídlit. Výstavba bytů nám přijde jako mnohem důležitější priorita.  

1000 bytů v kraji ve svém důsledku představuje více než tisíc spokojených seniorů, samoživitelek nebo žen, které prchají před domácím násilím, nebo lidí, které exekuce zahnaly na ubytovny. Anebo také rodin, jejichž děti v důsledku neschopnosti rodičů zajistit bydlení vyrůstají na ubytovnách nebo v dětských domovech. To není ideální start do života. Je to naopak velký handicap. I proto máme podporu výstavby obecních bytů jako jednu ze svých hlavních priorit.