Rozkvetlé město díky Změně. Desítky tisíc narcisů, krokusů a tulipánů rozzářily Liberec. A takto chceme nechat rozkvést celý kraj - pro lidi, pro přírodu.
Díky Změně zmizely z koryta Nisy zastaralé a ztrátové parovody a nahradily je moderní horkovody. Vytrvalým tlakem jsme přiměli teplárnu podstatně zlevnit teplo.
Díky Změně vzniklo v krajském městě třicet nových nebo kompletně opravených dětských hřišť a parků. Chceme města a obce, kde se bude dobře žít.
Mokřady Jablonné - přírodní ráj, který se Čmelákem v minulých letech vytvořil předseda Změny Jan Korytář. Připravujeme více takových lokalit v celém kraji.
Růžová sdílená kola ukázala, že alternativy k autům mají ve městech smysl. Jeden z úspěšných projektů Změny, který Starostové pro Liberec bohužel zcela zazdili.
Pořádek dělá přátele. Začali jsme s důkladným a pravidelným úklidem Liberce. V čistém městě se lépe žije. Pořádek dokážeme udělat i ve veřejných financích.
Věříme, že má cenu opravovat rozbité věci a pečovat o to, co nám zbylo po předcích. Citlivě a finančně nenáročně jsme obnovili zdevastované Lesní koupaliště v Liberci.
Dlouhodobě a úspěšně pracujeme na omezení hazardu. Závislost na hraní je zbytečným zdrojem kriminality, exekucí a sociálních problémů.
Zajistili jsme dotace na výstavbu nových bytů v rámci sociálního bydlení. Výstavba obecních bytů je naší dlouhodobou prioritou. Viz např. byty na Žitavské ulici.
Prosadili jsme vznik nového dotačního fondu na zadržování vody v krajině, který podporuje obnovu rybníků a tvorbu nových tůní a mokřadů v Libereckém kraji.
V MHD Liberec jsme snížili cenu ročního jízdného z 5.520 na 3.650 Kč. Veřejnou dopravu sami a často využíváme a máme plány, jak ji dále zlepšovat.
O nutnosti změn v lesním hospodaření jen nemluvíme. Na Ještědském hřebenu jsme se Čmelákem přeměnili desítky hektarů smrkových monokultur na smíšený les.