Změna mi dává naději, že spravedlnost  a úcta k přírodě mají stále šanci.

Lucie Löblová je vystudovaná ekonomka. Pracovala a pracuje jako referentka nákupu ve velkých firmách Libereckého kraje, od automotive po výrobu hygienických potřeb. I přes svou profesní dráhu Lucii není lhostejný osud naší přírody a našeho životního prostředí.

Před dvěma lety se odstěhovala na vesnici kousek za Libercem, kde s manželem vychovávají děti a chtějí, aby se naučily dobrému vztahu k přírodě a k tradičním hodnotám. Ale k tomu, jak Lucie moc dobře ví, je potřeba aktivní přístup.

Ještě, když bydlela na velkém libereckém sídlišti, zasloužila se o to, aby zde bylo vybudováno dětské hřiště pro nejmenší, které zde citelně chybělo nejen jejím dětem, ale všem rodinám z okolí. Ráda by se v rámci Libereckého kraje zasadila, aby vzniklo vícero takových míst, ale například i relaxačních zón pro seniory.

Podobný přístup odpovědného života se snaží Lucie aplikovat i ve svém novém domově na vesnici. Snaží se o to, aby zemědělci používali co nejméně chemických látek, které škodí naší přírodě a krajině.

Je přesvědčena, že právě toto by měl Liberecký kraj důrazně prosazovat, což se nyní neděje, ani přes proklamace v kraji vládnoucích politiků. Lucie tvrdí, že dotace by měly primárně směřovat k malým a středním zemědělcům, ne k obřím agro koncernům, které v honbě za ziskem huntují naši krajinu.

Je příznivkyní tzv. permakultury, tedy udržitelného hospodaření v souladu s přírodou a jejími principy. I to je věc, kterou by podle Lucie, měl podporovat Liberecký kraj.

Své přesvědčení o zodpovědnosti k vlastní krajině bere Lucie vážně a jde lidem příkladem, když organizuje sběr odpadků a úklid v okolní přírodě.