Podporovat obnovu přirozených procesů v krajině a citlivější zemědělské hospodaření tak, aby prospívalo krajině i lidem, kteří v ní žijí.

Lucie je vystudovaná zahradní inženýrka, a tak ví, jak citlivě je potřeba ke krajině, životnímu prostředí, ale i k lidské společnosti. A protože se živí i jako projektová manažerka, stejně tak jí je jasné, že se to musí dělat systematicky a s plánem.

Lucie Stránská žije v  překrásném kraji Českého ráje a těší ji, jaká je zde zachovalá příroda a pestrá kulturní krajina. Jelikož ale žila i na jiných místech naší země, která nejsou zdaleka tak malebná a čistá, uvědomuje si moc dobře, jak je to křehký stav a jak mohou být některé zásahy do krajiny necitlivé a nenávratné.

 V krajských volbách je tedy jejím hlavním tématem  krajina, bude se snažit podporovat obnovu přirozených procesů v krajině a citlivější zemědělské hospodaření tak, aby prospívalo krajině i lidem, kteří v ní žijí.

Lucie ale o těchto věcech jen neřeční, ale snaží se je naplnit i svou konkrétní prací. Je zastupitelkou a místostarostkou malebné obce Loučky u Turnova, kde dělá vše proto, aby se její vize a ideály naplnily. Své zkušenosti by ráda přenesla i do zastupitelstva Libereckého kraje, protože ví, že zde je pohled aktivního zastupitele malé obce moc potřeba.

Lucie není konfliktní člověk a snaží se najít vždy řešení a kompromis. Stejně tak ale umí bránit zájmy svých voličů i krajiny a bude to dělat i na kraji. V současné době se věnuje například obnově starých polních a lesních cest mezi jednotlivými obcemi, protože je přesvědčena, že nejen pomůžou styku mezi lidmi, ale podpoří i pestrost krajiny, zpřístupní ještě více její krásná místa i odlehčí automobilismu.

„Nejsem konfliktní člověk, který by prosazoval svoje názory za každou cenu, raději hledám společnou shodu. Pokud je to však třeba, dokážu svoje názory obhájit.“