Občané si úředníky a politiky platí. Tak ať se tito tak chovají.

„Nesnáším nespravedlnost a aroganci moci. Celý svůj život jsem přesvědčena, že státní aparát, ale i samospráva má sloužit občanům, voličům a ne naopak. Nebála jsem se jít do bitev za práva občanů v Liberci a ráda v tom budu pomáhat i na kraji.“

Marie Pavlová je v Liberci, kde žije, pojem. Je dlouhodobou členkou libereckého zastupitelstva a přes to, že je již v důchodu, rozhodně není jednou z mlčící většiny. Veřejnost její jméno zná z několika kauz, ve kterých se nebála jít proti úředníkům, vedení města nebo vlivným developerům.

Iniciovala přemístění slévárny hliníku z obytné zóny v Krajinské ulici, zabránila privatizaci obecního domu v Machníně a snaží se pomáhat s řešením různých občanských potřeb, jako je například zastřešení zastávek MHD. Rozporovala stavební povolení na výstavbu betonového sídliště na Masarykově třídě a problematický a občany obtěžující provoz tepelné likvidace nebezpečného odpadu firmou Likto s.r.o. ve Vesci. Mnohokrát se lidí zastala v jejich sporech s libereckým stavebním úřadem. 

Marie Pavlová je nejen zastupitelkou, ale předsedá kontrolnímu výboru zastupitelstva města Liberec. Využívá zde svých předchozích pracovních zkušeností, kdy pracovala jako ekonomka. 

Na straně občanů by se ráda angažovala i v zastupitelstvu Libereckého kraje. Je přesvědčena, že lidé v komunikaci s úředníky i politiky potřebují zastání od zvolených zastupitelů. Ráda by se také zasadila o všestrannější rozvoj obcí Libereckého kraje.

Proč kandiduje za Změnu? „Ve Změně jsou lidi, kterým věřím a kteří mne zatím nikdy nezklamali. Vidím v nich pozitivní budoucnost nejen našeho kraje.“