Chci být tlumočníkem hlasů zdola.

„Dnešní doba je pro mnohé nespravedlivá. Zatímco v horních sférách společnosti bují lobbismus a korupce, odnáší to většina společnosti, ti nejchudší na prvním místě. Vždycky mi to vadilo a vždycky s tím budu bojovat.“

Jan Červený žije a pracuje v Liberci. Honzovo přesvědčení se prolíná i do jeho práce. Poslední roky je zaměstnán jako asistent prevence kriminality a pracuje ve vyloučených lokalitách, kde snaží se udržovat klid a pořádek mezi lidmi, kteří zde žijí, ale také pomáhá s jejich každodenními problémy.

Ačkoliv práce Jana Červeného bývá často neradostná, přes veškerou osobní zkušenost zůstává idealistou a věří, že každý člověk je v podstatě dobrý a může se změnit. Často k tomu ale potřebuje podanou ruku. Rád by nyní zkušenosti ze své práce zúročil i v zastupitelstvu Libereckého kraje.

Zde by se chtěl zaměřit na zlepšení dialogu mezi městy a nízkopříjmovými vrstvami obyvatel, zejména ohledně dostupnosti bydlení, což je dnes často problém číslo jedna. Je přesvědčen, že každý si zaslouží kvalitní životní zázemí, které se mu nesmí stát překážkou v osobním rozvoji.

Jan ve volném čase trénuje malé fotbalisty, pro děti z dětských domovů organizuje fotbalové turnaje, vymyslel pro ně název „Across the street“. Tomu by se chtěl věnovat i v rámci Libereckého kraje a pokusit se více do sportovních kroužků dostat děti, které se narodily do složitějších rodinných poměrů.

Proč kandiduje za Změnu? „Jsem sympatizantem Změny přes 13 let a po své čtyřleté zkušenosti v ČSSD vím, že Změna je strana, která nepodléhá žádné lobby, kromě lobby za veřejné blaho. Jsou v ní lidé se širokým spektrem názorů zleva i zprava, kteří ale dokáží jednat bez zbytečných předsudků.“