Lídr Změny pro lidi a pro krajinu

Vystudoval obor Ochrana a tvorba životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci, založil a dlouhodobě vede ekologickou organizaci Čmelák a později také Institut pro udržitelný rozvoj. Má za sebou zhruba 20 let práce v neziskovém sektoru, 15 let v politice, je autorem mnoha projektů jako např. Nový prales na Ještědu nebo Mokřady Jablonné. Dlouhodobě se věnuje protikorupčním aktivitám. Většinu svého profesního života věnoval ochraně přírody a životního prostředí. V této práci v nezmenšené míře stále pokračuje. Bydlí v paneláku, letadlem téměř nelétá. Přes více než deset trestních oznámení na jeho osobu nebyl nikdy policií z ničeho obviněn.

Jako náměstkovi primátora se mu podařilo prosadit to, že se Liberec jako jedno z prvních českých měst přihlásil k tzv. Paktu starostů a primátorů pro klima, získal dotaci na vypracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP). Rozběhla se modernizace zastaralých a ztrátových parovodů, teplárnu donutili snížit cenu tepla, v Liberci se úspěšně začal rozvíjet bikesharing. Připravil projekty na novou městskou kompostárnu, revitalizaci městských lesů nebo nový terminál autobusové dopravy a parkovací dům u něj. Město přestalo prodávat a naopak začalo nakupovat „zelené“ pozemky. 

V placené funkci náměstka skončil v roce 2018. Opět vstupuje na krajskou politickou scénu za hnutí Změna pro lidi a pro krajinu. 

Mezi jeho hlavní cíle patří:

  • Systémová opatření k zadržování vody v krajině
  • Výstavba sociálních bytů