Veřejný prostor si zaslouží víc.

„Veřejný prostor je záležitostí nás všech. Vytváří naše města, vesnice, naše domovy. Hodně ovlivňuje to, zda se nám v takovém prostředí žije dobře či nikoliv. Poslední desítky let dostával veřejný prostor poměrně na frak. Rád bych se, pokud budu zvolen do zastupitelstva Libereckého kraje, pokusil tento trend změnit.“

Jindřich Gubiš žije a pracuje v Liberci. Veřejnost má jeho jméno spjaté zejména se Spolkem za estetiku veřejného prostoru, jehož vznik inicioval a kterému předsedá. Spolek se snaží mapovat a zachraňovat umělecká dílka ve veřejném prostoru našeho kraje, ke kterým se nedávná minulost i současnost zachovaly macešsky. 

Jindřich Gubiš je členem Výboru pro kulturu a cestovní ruch města Liberec a své zkušenosti by rád zúročil i prací pro Liberecký kraj.

V minulosti se na estetiku našich obcí, ale třeba i tehdy nové rodící se výstavby, dbalo mnohem více, než dnes. Generace před námi si byly vědomy toho, že harmonické prostředí pro život je pro člověka důležité. Dnes je tomu jinak a maximalizace zisku a konzumu vítězí na plné čáře. To bychom rádi ve Změně změnili.

Na kraji se Jindřich Gubiš bude snažit prosadit „procento na umění“ z rozpočtu staveb financovaných z veřejných prostředků, navýšit prostředky na kulturu, která zvláště dnes bude potřebovat pomoci. Pozornost chce také věnovat snížení reklamního smogu v Libereckém kraji, zejména v památkových zónách, kde častokrát přesahuje únosnou mez.

Jindřich Gubiš také přichází s myšlenkou, aby developerské projekty byly podmíněny závazkem postarat se o okolí stavby výsadbou zeleně nebo odpočinkovými zónami. Takové páky Liberecký kraj má, ale moc jich zatím nevyužívá.

Proč kandiduje za Změnu? „Chci být v týmu lidí, kteří přicházejí s konkrétními nápady, jak zlepšit život v Libereckém kraji, a mají odhodlání a schopnost tyto nápady realizovat. Takovým týmem Změna pro lidi a pro krajinu je.“