Rovné podmínky pro všechny!

Marcel má úspěšnou stavební firmu, kde zaměstnává především Romy. Co vydělá, si nenechává jen pro sebe. Protože ví, jak je těžké prosadit se, když člověk pochází z národnostní menšiny, snaží se pomáhat druhým. 

„I já mám na kontě pár proher, ale nijak se z toho nehroutím. Dokud je člověk zdravý, tak se vše dá nějak řešit.“

Marcel je hrdý Rom, který již 9 let provozuje úspěšný a celorepublikové známý Festival národnostních menšin, přispívající k bourání předsudků mezi lidmi. Také pomáhá nejchudším libereckým dětem. Provozuje klub, který slouží k mimoškolnímu vzdělávání, děti se zde učí počítačové, ale i ekonomické gramotnosti, mají k dispozici i hudební nástroje a sportovní náčiní, a mohou tak rozvíjet svůj hudební nebo sportovní talent. Do těchto aktivit Marcel Grünza investoval ze svého již stovky tisíc korun, proto ví moc dobře, jak jsou nákladné.  Říká, že každý člověk se rodí stejně dobrý, jde jen o to mu pomoci jít dále po dobré cestě.

S čím jde do politiky? „Pro slušné lidi musí být práce i bydlení, a to bez předsudků. Chci, aby Romové i Češi měli rovné podmínky, a to v obou směrech. Štve mě, když vidím, jak hloupě a nesystémově se někdy využívají peníze, které by měly zlepšit postavení Romů ve společnosti.“

A co je pro něj nejdůležitější? „Věřím, že důležitější, než barva kůže, jsou schopnosti každého člověka a jeho přístup k práci a k životu.“