„Investice do krajiny a venkova jsou efektivnější než megalomanské projekty.“ 

Za roky podnikání i působení v managementu úspěšných firem jsem se naučil, jak je důležité správně zorganizovat práci, čas i lidi. Tyto zkušenosti bych rád uplatnil i v rámci Libereckého kraje, zejména v oblasti vzdělávání, ale i venkova, zemědělství a životního prostředí, kterým se dlouhodobě věnuji.“

Mgr. Jiří Římánek žije na venkově na Českolipsku, ale pracuje jako ředitel Institutu pro udržitelný rozvoj v Liberci. Původním vzděláním je učitel matematiky a dodnes spolupracuje jako expert na vzdělávacích projektech. Dvacet let vedl marketingovou agenturu v České Lípě a Liberci.

Je členem krajského výboru zemědělství a životního prostředí za Změnu pro Liberecký kraj. Spolu s kolegy ze Změny se mu podařilo prosadit vznik Dotačního fondu na podporu retence vody v krajině, který úspěšně funguje poslední dva roky. Ve volném čase hraje florbal, fotografuje a věnuje se farmaření, je nadšeným chovatelem malého stáda koz.

Protože je původním vzděláním pedagog, rád by v rámci Libereckého kraje prosadil, aby školy využívaly moderní a interaktivní metody výuky a aby tomu odpovídal i výběr ředitelů škol, kteří by měli být více vizionáři než úředníky.

Jelikož Jiří Římánek žije na malé vesnici a každodenně projíždí přes celý Liberecký kraj, tak moc dobře ví, v jakém stavu jsou krajské komunikace.Rád by se protozasadil se o efektivnější opravy dopravních komunikací a jejich rovnoměrnou realizaci po celém kraji. Některé dopravní projekty jsou zbytečně nadměrné až megalomanské, někde by namísto obřího kruhového objezdu či mimoúrovňového křížení stačila skromnější přehledná křižovatka, aby zbyly peníze na větší počet opravených kilometrů silnic. 

Další prioritou Jiřího Římánka je problematika vody a sucha. Je přesvědčen, že u všech oprav a staveb krajských budov i komunikací by se mělo vždy vyřešit i zasakování vody.

A proč se rozhodl působit právě v týmu Změny? „Ve Změně jsem našel kolegy, kteří mají zajímavé vize dobré pro celou společnost. Mou snahou je pomoci tyto vize přetvářet do konkrétních výsledků,“ odpovídá Jiří Římánek

Co Jiří Římánek řekl o krajské politice v České televizi v roce 2017, se můžete podívat zde.

Kdo je Jiří Římánek? Napoví video…