Pečujme o odkaz předků, vyplatí se to.

Historie to nejsou jen letopočty, památky a velké dějinné události. Jde především o neuvěřitelně bohatý zdroj zkušeností, objevů, ale i pokusů a omylů, ze kterých se můžeme poučit. Historie naší země i regionu, stejně tak životy a dovednosti našich předků nám mohou ukázat cestu a řešení i našich dnešních problémů.“

Michal Panáček je historikem, velkým znalcem regionálních dějin Českolipska, profesně se zabývá stavebními technologiemi a konstrukcemi, které používali naši předci. Předsedá Vlastivědnému spolku Českolipska, je členem Výboru pro rozvoj města Česká Lípa. Působí v radě Sdružení pro stavebně historický průzkum, je místopředsedou sdružení Drobné památky severních Čech a ředitelem neziskové organizace Barokní Zákupsko.

Michal Panáček se snaží znovu oživovat mnohé hodnoty a principy, které nalézá právě při studiu historie, která se mu stala profesí i koníčkem. Aktivně se angažuje při záchraně kulturního dědictví, stavebních a kulturních památek, obnově a uchovávání tradičních řemesel a stavebních postupů.

Rád by své zkušenosti poskytl i v práci pro Liberecký kraj, protože je přesvědčen, že i zde je řada kulturních a historických objektů, skrze jejichž kultivaci lze pro jeho občany vytvořit lepší a příjemnější místo pro život. 

Vedle toho by rád v rámci Libereckého kraje prosazoval i principy občanské společnosti a férové politiky při správě kraje, ale i měst a obcí. Chce se aktivně zasadit o větší kultivaci veřejného prostoru v obcích, ale i krajiny, která je nedílnou součástí našich životů.

Proč Michal Panáček kandiduje za Změnu? „K uskutečňování smysluplných a dlouhodobějších cílů potřebuji inteligentní a komunikativní spolupracovníky, za kterými jsou vidět výsledky. Takové jsem ve Změně našel.“