„Jsem rozhodně pro sociálně citlivou a ekologickou politiku. Z pozice krajské zastupitelky bych podporovala sociálně nejzranitelnější skupiny a rodiny s malými dětmi, nízkoprahová zařízení, školy, kam chodí děti ze sociálně slabých rodin, vytváření programů pro lidi, kteří ztratí práci nebo se dostanou do svízelné životní situace. Výrazně bych omezila zástavbu volných ploch v okolí měst a napřela velké úsilí na zadržování vody v krajině.“

Janu Jetmarovou dobře znají lidé z akademického i sportovního prostředí. Profesí je Jana sociální antropoložka působící na Technické univerzitě v Liberci, kde se dlouhodobě věnuje současnému formování etnické identity a politické emancipaci původních obyvatel Latinské Ameriky. Je členkou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Libereckého kraje.

Zároveň je Jana profesionální a úspěšnou lyžařkou, která má za sebou několik titulů a vítězných závodů. Je členkou Ski klubu Jablonec nad Nisou.

Protože je Jana ale zároveň i maminkou, tak ví, že současný systém kořistění na přírodě i společnosti je do budoucna zcela neudržitelný. A právě o udržitelný rozvoj a spravedlivou budoucnost usiluje. Jana  je pro razantní přerozdělení financí směrem dolu, je proti upřednostňování zájmů nejbohatších skupin a naopak by ráda pomoc přírodě i těm sociálním skupinám, které ji potřebují. Tomu by se ráda věnovala i v rámci Libereckého zastupitelstva.

Proč já a Změna?

„Jsou mi blízké vize Změny, zaměření na sociální a ekologickou problematiku a snaha konkrétními kroky zlepšovat kvalitu života obyvatel Libereckého kraje.“