Jsem pro větší podporu regionálních výrobců, ekologických spolků a bezobalových aktivit.

„Nesmírně si vážím všech, kteří o krajinu systematicky a s láskou pečují. Byla bych proto ráda, kdyby se změnila dotační zemědělská politika, aby hospodaření neničilo krajinu a aby se investovalo více do její obnovy.“

Radka Slížová žije v Jindřichovicích pod Smrkem, kam odešla z průmyslového Mostecka, pracuje v Liberci. Původním vzděláním je žurnalistka, pracovala v oblastních i celostátních médiích v oboru umělecké publicistiky, má za sebou desítky článků, rozhovorů a tři vydané knihy (Stopy, aneb Když legendy promlouvají, Karel Kryl – Zpověď, Maják jménem Pavlica). Radka Slížová pravidelně cvičí jógu, která ji v lecčem ukazuje cestu životem.

Se svým odchodem za životem v přírodě poznala, nakolik je důležitá pro člověka přítomnost zdravé přírody a krajiny i to, jak lehce může nezodpovědné hospodářství přírodě a zpětně i člověku ublížit.. Těmto tématům by se ráda věnovala i v rámci zastupitelstva Libereckého kraje. A proto, že žije na Frýdlantsku, tak ví, jak zásadním tématem je voda a zajištění jejího dostatku nejen pro lidi, ale i přímo v krajině. 

V rámci práce pro Liberecký kraj by se věnovala podpoře venkova a udržitelného způsobu zemědělství. Je přesvědčena, že kraj by měl například podporovat regionální výrobce tím, že bude jejich produkty zásobovat své školy a další organizace. Podporu si podle Radky zaslouží ekologické spolky a aktivity a ráda by se také věnovala otázce lepšího nakládání s odpady. 

Proč já a Změna?

„Letošní koronovirová krize ukázala, jak moc jsme v mnoha ohledech závislí na vnějších dodávkách. Staňme se tedy co nejvíce soběstačnými ze zdrojů, které jsou naše, místní. Chce to skutečně Změnu.“