Osobně se nikdy nesmířím s nespravedlností, křivdou, která se děje slabším.

Romana je žena plná energie a stíhá toho v životě opravdu hodně. Dlouhou dobu pracovala v bankovním sektoru, ale srdce jí táhlo domů, do krásné přírody v okolí Hamru na Jezeře. Zde založila rodinou farmu. Aktivně se snaží pomáhat odloženým dětem i zlepšovat život v obci.

Romana byla vždycky žena s otevřeným srdcem. Původní profesí je malířkou skla a keramiky, což je záliba, která ji nepustila celý život a aktivně se jí věnuje i dnes. Přes deset let ale působila i v bankovnictví.

Jenomže zjistila, že to není život pro ni a že patří domů. Ve svém rodném kraji tak založila farmu, protože zvířata a péče o ně, jsou její velikou láskou. A nebyl to jen koníček. Romana se umí postarat o stovky zvířat, těch tradičních, jako jsou ovce a drůbež až třeba po zvířata daleko exotičtější – například  pštrosy nebo ovce určené na okrasu.

Vedle chovu zvířat se specializuje i na práci se  zahradou, pěstováním bylinných čajových směsí a výrobou sirupů dle starých a často již zapomenutých receptur.

Romana se ale o svůj vysněný život na venkově a na farmě umí i podělit a snaží se přinést radostné dětství těm dětem, které neměly štěstí na své biologické rodiče. Proto je již několik let evidovanou pěstounkou na přechodnou dobu  a snaží se rozdávat radost do dětských očí.

Účastní se i v rámci pěstounské péče o charitativní sbírky a směny oblečení, hračky, pomůcky pro děti, které jsou pod ochranou státu  z různých důvodů, kdy nemohou prožít dětství ve své biologické rodině.

Tomuto tématu, které důvěrně a osobně zná, by se ráda věnovala i na úrovni kraje, který má v této problematice co dohánět. 

Souvisí to s Romaninou povahou, která neumí být lhostejní k cizímu strastem, bolestem, ale i křivdám. Je zastupitelkou obce Hamr na Jezeře za Změnu a snaží se pomáhat občanům, kde je to možné. Ráda by rozšířila i spolupráci mezi ostatními obcemi, které kraj může být důležitou a nápomocnou silou.

„Empatie, lidskost a naslouchání druhým se snahou maximální pomoci by mělo být pro politika pravidlem a závazkem. Ať jde o péči o novorozence, mládež, seniory nebo život v obci . Já osobně se nikdy nesmířím s nespravedlností, křivdou, která se děje slabším.“