Veřejné zakázky je potřeba hlídat.

„Jsem pro férovou politiku a nesnáším, když se někdo obohacuje na úkor druhých. V minulosti se dost manipulovalo se zadáváním městských veřejných zakázek v Liberci i v Libereckém kraji. Jednoznačně stojím nejen za jejich průhledným zadáváním, ale také důsledným přebíráním a kontrolou po jejich dokončení.“

Václav Smrkovský je manažerem stavební firmy, žije a pracuje v Liberci. Je členem kontrolního výboru zastupitelstva města Liberec. Svou funkci bere zodpovědně a rozhodně není ten, kdo si zasedání výboru jenom „chodí odsedět“. Svou práci bere jako službu veřejnosti a nebojí se poukazovat na věci, které škodí veřejnému zájmu.

Ostatně za něj mluví jeho činy. V minulosti inicioval úspěšnou reklamaci části stavební zakázky dodané firmou Syner a. s. na Soukenném náměstí v Liberci. Byl to on, kdo vyvolal kontrolu řemeslně neumělého vydláždění v Kostelní ulici. Kromě toho, že dlouhodobě kritizuje rozprodávání majetku města, je velkým odpůrcem hazardu, proti kterému se aktivně angažoval. Rád by se stejnými principy i zapálením pracoval i v krajském zastupitelstvu.

Václav Smrkovský ovšem jen „nebojuje s temnou stranou“, ale rád pomáhá prosadit i pozitivní věci. Dlouhodobě například podporuje výstavbu relaxačních zón. Má šest vnoučat, tak s nimi rád zajde do parku nebo k vodě, protože sám je dlouholetým vodákem, a tak ví, jak je voda důležitá nejen v krajině, ale i jako městotvorný prvek. Jako známý pěstitel kaktusů dlouhodobě podporuje libereckou botanickou zahradu, kde působil i v její dozorčí radě.

Protože je Václav stavař, rád by na krajské úrovni prosazoval například průhledné zadávání veřejných zakázek a důslednou kontrola při jejich přebírání. Zároveň se poslední dobou zaobírá komunikacemi, proto by rád, aby na krajské úrovni fungovaly účelné opravy komunikací s respektem k potřebám občanů a připomínkám místních samospráv.

Proč je ve Změně? „Jsem součástí týmu Změna pro Liberec, protože dlouhodobě napravuje nepořádky v našem městě. A jsou tam lidé, kteří se stejně jako já, nebojí.“