České lesy, i ty v našem kraji, mají jeden velký problém. Jsou to smrkové monokultury. Stačilo pár suchých a teplých let a kůrovec zlikvidoval tisíce hektarů těchto umělých porostů. Teplé a suché roky jsou ideálním počasím pro kůrovce, ale špatným pro smrky. Pokud nechceme jen čekat, až uschnou lesy i v našem kraji, musíme tyto monokultury změnit na pestré smíšené lesy.

Vedení města Liberce i Libereckého kraje ale chce této nezdravé situaci „pomoci“. Chystá se na Ještědu vykácet více jak 60 000 metrů čtverečních zdravého lesa. To jako kdyby říkali: „Pojď, kůrovče, zveme tě na hostinu!“ Les to totiž oslabí a do vykáceného dřeva se může hmyz zahnízdit nejsnadněji.

Nejde ale jen o Ještěd, v celém  našem kraji tiká časovaná ekologická bomba, která hrozí výbuchem. Jizerky jsou po kalamitě na konci minulého století již zase zelené, ale většina nových stromů jsou smrky. Nemluvě o smrkových lesech v nižších polohách. Je jen otázkou času, kdy se také u nás, podobně jako na Vysočině nebo v Jeseníkách, rozmnoží kůrovec a výsledkem budou zničené lesy, jako na tomto obrázku: 

Takto vypadají lesy v Českém Švýcarsku – přes varování mnoha odborníků kůrovec opět zvítězil.

Kůrovcové kalamity však nejsou jediným problémem. Smrkové porosty vyčerpávají půdu, v jednotvárném lese žije jen omezený počet druhů rostlin a živočichů. Kůrovcové kalamity vznikají na našem území od doby, kdy se začaly pěstovat právě umělé monokultury. Osvícení lesníci řešení dávno znají a snaží se pěstovat smíšené lesy, v souladu s přírodou. Velké plochy našich lesů jsou ale bohužel stále tvořené zejména smrkovými, případně borovými porosty, které toho s přírodním lesem nemají moc společného. 

Jednou z nevýhod monokultur je i to, že v nich nežije téměř nic jiného než jeden druh stromu. 

Zásadní změny hospodaření v našich lesích nelze déle odkládat. V lesní krajině je prvořadým úkolem přestat vysazovat monokultury a u těch existujících nečekat, až přiletí kůrovec, ale začít lesy aktivně přetvářet na smíšené. Velké holiny podporují vysychání lesa, cílem by proto měl být co nejvíce zapojený porost. Skladbu lesů je potřeba zásadně změnit směrem k jejich původnímu různorodému složení. Smíšený les, tvořený různě starými stromy, je mnohem odolnější vůči různým škůdcům i vůči větrným kalamitám. V takovém lese navíc není nutné sázet nové stromky – při dobrém hospodaření se les zmlazuje sám.  

Ve zdravém smíšeném lese má svůj domov mnoho druhů živočichů. 

Naším cílem jsou smíšené lesy bez velkých pasek, složené z různých druhů a různě starých stromů. Takové lesy budou zdravé, nepodlehnou kalamitám, budou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů a také budou zadržovat vodu mnohem lépe než mrtvé lesy, sežrané kůrovcem. Zdravé lesy jsou základem zdravé a vitální krajiny. Tvorbu přesně takových lesů by v rámci své dotační politiky měl podporovat i Liberecký kraj.